Mendaftar dan pemperbaharui Lesen Petronas Offshore & Onshore

Added by RAZIFROSLAN

0 reviews

Listed in Agents, ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Kepada syarikat yang ingin mendapatkan perkhidmatan permohonan dan memperbaharui lesen Petronas untuk membekal/masuk tender produk atau servis di Petronas Malaysia dalam bahagian offshore ataupun onshore boleh hubungi syarikat consultant kami. Syarikat kami adalah syarikat bumiputera yang telah berdaftar dan berpengalaman selama lebih 4 tahun dan yang pertama di Malaysia dalam bidang konsultansi.

 Normal proses duration adalah dalam masa 2 bulan.
 Jika dokumen lengkap, paling cepat boleh dapat kelulusan dalam masa 4-6 minggu
 PROSES SEHINGGA MENDAPAT KELULUSAN DARIPADA PETRONAS MALAYSIA.
Jika ada sebarang pertanyaan boleh hubungi saya terus di 0162785610 atau email ke infoconsult.petroreach@gmail.com

Register and renew Petronas Offshore & Onshore License

For companies seeking the application and renewal from the Petronas licenses to supply / sign tender products or services at Petronas Malaysia in offshore or onshore parts, please contact our consultant company. Our company is a registered and experienced by bumiputera company for over 4 years and the first in Malaysia in the field of consultancy.

 Normal process duration is within 2 months.
 If the document is complete, the fastest can get approval within 4-6 weeks
 PROCESS UNTIL GET THE APPROVAL FROM PETRONAS MALAYSIA.

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact me at 0162785610 or email to infoconsult.petroreach@gmail.com

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar